LIÊN HỆ

  • LIÊN HỆ

  • Địa chỉ xưởng: Km3 đường 70, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

    Hotline : 0949084012

    Email : Caosumienbac289@gmail.com