Thiết lập đơn pha chế cao su

Thiết lập đơn pha chế cao su

Thiết lập đơn pha chế cao su

Đơn pha chế cao su là một tổ hợp các loại nguyên vật liệu trong đó dự phòng cho tất cả các phản ứng cơ, lý hóa sẽ xảy ra trong suốt quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm từ lúc ban đầu pha chế, sơ hỗn luyện sản phẩm cho đến giai đoạn thành hình, lưu hóa sản phẩm và ngay cả trong lúc sản phẩm đang sử dụng.

Do đó, người ta thiết lập đơn pha chế phải dự phòng tất cả cá tình huống sẽ xảy ra trên cơ sở các nguyên vật liêu đúng chuẩn. Nếu nguyên vật liệu chất lượng thay đổi thì đơn cũng phải thay đổi nếu không sẽ xảy ra rất nhiều biến động ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Công tác thiết lập đơn pha chế giống như công tác thiết kế một công trình xây dựng, ví dụ như nền móng, cốt thép tường, cửa, sườn mái...vv. và đôi lức còn phức tạp hơn nữa vì như đã nêu ở trên là các phản ứng cơ, lý, hóa cùng xảy ra trong một thời gian tường đối dài trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
Do đó bắt buộc người pha chế phải hiểu thông suốt tất cả tính năng của các loại nguyên vật liệu mình sử dụng, trên cơ sở đó tính toán đến các mặt tác dụng và chú ý đến yêu cầu mà đơn pha chế phải đáp ứng.
- Các bước phải theo trong công tác thiết lập một đơn pha chế.
Thực tế, để sản xuất một sản phẩm, mỗi người pha chế một các để đạt được yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên vẫ có những qui tác chung nhất làm cơ sở, thiết lập đơn pha chế không thể tùy tiện, rập khuôn. Sau đây là các bước phải theo của một người muốn theiets lập một đơn pha chế.
1. Nghiên cứu tính năng sử dụng của sản phẩm sẽ sản xuất.
2.Chọn lựa nguyên vật liệu sẽ sử dụng.
3. Khảo sát thiết bị hiện có của cơ sưở hoặc nghiên cuus thiết bị sẽ phải trang bị
4. Nghiên cứu và đề xuất qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
5.Sản xuất thử và kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng các sản phẩm.
6.Điều chỉnh đơn pha chế, sản xuất thử, kiểm nghiệm và đưa và sản xuất.
Nếu thiếu một trong các bước trên sẽ dân đến các sai hỏng và theietj hạn nghiêm trong, sản phẩm không đạt chất lượng hoặc không cân đối ý nghĩa kỹ thuật và kinh tế vì đơn pha chế không đạt đúng yêu cầu.
Các sản đơn pha chế được áp dụng trong các nhu cầu kỹ thuật cụ thể như