Sản xuất cao su bằng công nghệ ép

Sản xuất cao su bằng công nghệ ép

Sản xuất cao su bằng công nghệ ép

Quá trình ép là quá trình gia công mà trong đó vật liệu đã dẻo hóa sơ bộ hoặc đã nung nóng sơ bộ , được tạo viên , được định lượng vào khoang khuôn, sau đó ở nhiệt độ đủ xác định sau khi khuôn đóng, dưới áp lực , vật liệu được tiến hành tạo lưới thành sản phẩm .

Quá trình ép thường áp dụng để gia công chất dẻo nhiệt rắn , sự đống rắn của chất dẻo nhiệt rắn khác với chất dẻo nhiệt dẻo là do tác dụng của phản ứng hóa học xảy ra trong quá trính ép chứ không phải do kết quả của quá trình làm nguội.
Trong quá trình sản xuất cao su lượng vật liệu được định lượng vào khuôn ảnh hướng đến chất lượng sản phẩm, do đó nếu định lượng chính xác sẽ tránh được các bước gia công bổ trợ. Vật liệu ít sẽ dẫn đến sản phẩm bị xốp, vật liệu quá liều lượng thì gây ba via không cần thiết.
Có hai cách định lượng thường dùng là :
- Định lượng theo thể tích được sử dụng thường xuyên vì dễ thực hiện.
- Định lượng theo khối lượng, phương pháp này cho phép độ chính xác cao hơn nhưng tốn nhiều thời gian, chi phí đắt hơn và thường áp dụng để gia công cao su ép các chất dẻo có chất phối hợp thô mà định lượng thể tích không thực hiện chính xác được.