Giai đoạn lưu hóa cao su tối ưu

Giai đoạn lưu hóa cao su tối ưu nhất.

Giai đoạn lưu hóa cao su tối ưu

Phương pháp sản xuất cao su bằng lưu hóa chín trong khuôn là phương pháp tối ưu để có được sản phẩm cao su kỹ thuật chất lượng tốt. Tuy nhiên để đạt được chất lượng tốt nhất cần phân biệt được giai đoạn lưu hóa nào là tốt nhất. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích giai đoạn tối ưu để quý khách yên tâm về chất lượng sản phẩm cao su do chúng tôi cung cấp.

Giai đoạn lưu hóa tối ưu là khoảng thời gian lưu hóa mà trong đó có thể nhận được các giá trị cực đại trong số các tính chất đặc trung cho hỗn hợp cai su hoặc hợp phần cao su với tập hợp các tính chất cơ lý đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
Quá trình lưu hóa các sản phẩm cao su thường được tiến hành ở một nhiệt độ xác định phụ thuộc vào bản chất hóa học của cao su trong hợp phần và mức độ hoạt động hóa học của hệ xúc tiến lưu hóa dùng để lưu hóa cao su đó.
Cùng với thời gian lưu hóa mật độ mạng lưới không fian tăng làm cản trở quá trình, khả năng va chạm các cấu tử vì thể tích khâu mạch giảm dần, ở thời điểm này tính chất của các hợp phần cao su ít thay đổi. Nếu tiếp tục tăng thời gian lưu hóa trong khối cao su sẽ xảy ra phản ứng ơhaan hủy làm giảm tính năng kỹ thuật của sản phẩm cao su .
Các sản phẩm cao su của bên chúng tôi luôn làm theo quy trình tối ưu nhất để đạt được chất lượng tốt nhất như : 
Gioăng cao su chữ P dùng cho thủy điện, thủy lợi, xe chuyên dụng .